8. Beskriv gruppers lärande utifrån Wengers sociala definition av lärande: Vad innebär och utmärker detta synsätt på lärande? Diskutera och ha synpunkter på hur man i ett arbetslivssammanhang skulle kunna stödja gruppers
lärande utifrån Wengers teori.

Visningar: 24

Inlägg i den här diskussionen

Hej! sitter o krånglar med fråga 8 och undrar om någon har förstått om Wenger förespråkar flera praktikgemenskaper (eller praxisgrupper) inom en organisation? Han skriver ju om att lärande är optimalt mellan grupper som inte skiljer sig för mycket åt. Frågan är om han då syftar på grupper som lärandesystem inom en organisation eller enbart mellan organisationer?

// lotta
Hej Lotta,

Vi pratade ju lite om det här på lunchen förut men jag kan ha varit lite otydlig och flummig..;o)
Jag tänker mig att Wenger syftar till att lärande sker över gränser både inom en organisation och utanför. Som exemplet där en gruppmedlem åker på konferens, där kan man tänka sig att han träffar och utbyter kunskap med personer som har liknande profession eller yrke. Den här kunskapen tar han sedan med till sin grupp och vidgar på så vis kompetensen hos övriga gruppmedlemmar. Inom organisationen kan man tänka sig att lärande skulle kunna ske genom möten där de samlade ändå har vissa gemensamma baskunskaper. Wenger poängterar att lärande vid gränserna är optimalt för individer och grupper när kompetens och tidigare erfarenhet är nära sammankopplade.

//Mikaela
Tack Mikaela!

Jag börjar få ihop det nu och det känns bra att vi har kommit fram till samma slutsats.

Kram
Det här var en knivig fråga, tycker jag.
Så det var jättebra att få diskutera det lite..:o)

Kram
Hur tänker ni att man i arbetslivssammanhang ska stödja gruppers utveckling utifrån Wengers teori?
Hej!

Jag har tänkt såhär ang. hur man i arbetslivssammanhang kan stödja gruppers lärande utifrån Wengers teori. Rätta mig gärna om jag har fel...

I arbetet kan man ha nytta av Wengers teori genom att medlemmar från olika ”Communities of Practice” möts. Man drar nytta av varandras kunskaper och börjar tänka i nya banor eftersom ens egen kompetens ställs mot någon annans. På så vis uppstår nya tankebanor som man bär med sig in i nya projekt och detta blir fortsättningsvis till en positiv cykel.
När man deltar i ett socialt lärande system finns inte konkurrensperspektivet på samma sätt som på en produktmarknad. Man tävlar inte enbart mot varandra utan ger och tar idéer: att enbart ta idéer innebär att man snabbt blir utesluten från de mest hotande delarna av marknaden. Wenger menar att i och med att kunskap har blivit en så viktig faktor för att nå framgång så för många företag räcker det inte längre att enbart vara en effektiv deltagare i ekonomiska marknader utan man måste också vara en aktiv deltagare i sociala lärandesystem.
Exempelvis kan man ta en snickerifirma som genom att samarbeta med elektriker och VVS-montörer kan sprida sin kompetens och på samma gång dra nytta av andras erfarenhet. Utan detta kunskapsutbyte kan det annars vara svårt för snickerifirman att hävda sig i konkurrensen (eget exempel)


//Katarina
Jag instämmer men sen så presenterar wagner själv olika sätt för att stödja ett community tex event osv där hon beskriver åtgärder för att ett community inte ska stagnera i sitt lärande. // Linda
Jag har tänkt ungefär som du Katarina, här kommer mina ideer om hur man kan stödja lärande enligt Wenger:

För att ur ett arbetslivssammanhang stödja lärande utifrån Wengers teori bör man stödja sociala lärandesystem och inse att de inte går att kontrollera. Enligt Wenger bör organisationer stötta det informella lärandet och betona ”community membership” som relationen en anställd ska ha till organisationen. Man bör också arbeta med att koppla ihop de olika grupperna inom lärsystemet organisationen verkar inom. Detta kan ske genom kanaler, delade diskurser, processer och teknologiska plattformer genom vilka lokala kunskaper kan ha globala kontakter och effekter. Wenger anser att företag då måste akta sig för att se kunskap som något man äger för om man hamstrar kunskap så kan det få effekten att det organisationen verkar ta mer än det ger och då kommer den att bli utesluten ur utbytet. Wenger menar att för att en organisation ska fortsätta vara framgångsrik i en kunskapsekonomi så det finnas kunskap om hur man deltar i vidare sociala lärsystem.
Organisationerna måste på alla sätt uppmuntra informellt lärande och kunskapsutbyte. Detta kan ske på en mängd olika sätt, dels genom att inom det egna företaget skapa interaktion över gränser, tex genom intranät eller att utveckla kommunikationen som används. Man bör också uppmuntra samarbete med andra företag och organisationer, tex genom gemensamma konferenser, branschmässor och mentorskapsprogram. Man bör också identifiera brokers och uppmuntra och underlätta för dessa. Enligt Wenger ska företagen inte vara så rädda om ”sin kunskap” utan se att kunskapen är delad och skapas genom att delta och därför är det viktigt att delta i så många communities of practice som möjligt.
Hjälp! :) Tänker på det du skrev Linda, och funderar på om inte det syftar mer till hur en CoP bör "utforma sig själv". I texten står det: "When designing itself, a community should look at the following elements: events, leadership, connectivity, memebership, projects and artifacts".

Dvs. detta handlar mer om hur gruppen kan stödja sig själv, inte hur de kan stödjas... Tänker jag tokigt?

I övrigt har jag tänkt ungefär som dig Sofia. Jag uppfattar också frågan som att man skall/får komma med egna synpunkter och tankar?
Jo jag förstår vad du menar, vad jag tänkte där är hur man kan hjälpa och stödja ett community att utvecklas.. för att sedan gå in på den diskussionen som sofia skriver om, så som jag ser det så går dessa hand i hand. Hur man utvecklar och stöder ett community(gemenskap) samt hur man länkar olika gemenskaper i större komplexa lärsystem. Jag har allstå i mitt svar gjort båda delarna, men visst absolut man kan tänka olika angående det där :) det är ialla fall så jag har resonerat :)

"Diskutera och ha synpunkter på hur man i ett arbetslivssammanhang skulle kunna stödja gruppers lärande utifrån Wengers teori."
Jag har också förstått det lite som att det handlar om hur CoP ska designa sig själv. Men som du skriver Linda så är det ju väldigt viktigt hur man länkar ihop grupper i vidare sociala lärsystem.
Och självklart vill jag mer än gärna ha synpunkter/utveckling på det jag la upp. Vi har ju en Community of practice här :-)
För att förtydliga det jag nyss skrev så menar jag att man som p-vetare kan underlätta och stödja framväxten av ett community på arbetsplatsen som sedan ingår i ett större komplexare lärsystem och på detta sätt utvidgar sin kompetens :) eller har jag fattat det hela fel?

RSS

© 2015   Created by Fredrik Johnsson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor